TRADA BİLİŞİM VE PAZARLAMA A.Ş.BAŞVURU FORMU VE GENEL AÇIKLAMALAR

 

Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır. İlgili kişiler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası metninden ulaşabilirler.

 

İlgili kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

 

 • Şahsen başvuru,

   

 • Noter aracılığıyla,

   

 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,

   

 • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinize e-posta göndererek.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

Şahsen Yazılı Başvuru

Konaklar Mah., Akağaç Sok., No:11,

4 LEVENT – BEŞİKTAŞ İSTANBUL / TÜRKİYE

 

Noter

Konaklar Mah., Akağaç Sok., No:11,

4 LEVENT – BEŞİKTAŞ İSTANBUL / TÜRKİYE

 

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

[email protected]

 

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden

 

 

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

 

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgili olarak Şirket tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

 1. İlgili kişinin iletişim bilgileri

   

  Ad

  :

   

  Soyad

  :

   

  Telefon numarası

  :

   

  T.C. Kimlik numarası

  :

   

  E-posta

  :

   

  Adres

  :

   

   

   

   

   

   

 2. Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz

   

    Müşteri

   

    Ziyaretçi

     Diğer (lütfen belirtiniz): ...................

   

  Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:

   

  Konu:

   

   

    Eski Çalışan:

   

    Çalışılan yıllar: ..................

     İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım

   

     Tarih: ..................

   

   

   

 3. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

   

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

 4. Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.

 

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

 

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

 

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Kişisel Veri Sahibinin

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza:

TRADA BİLİŞİM VE PAZARLAMA A.Ş.BAŞVURU FORMU VE GENEL AÇIKLAMALAR

 

Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır. İlgili kişiler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası metninden ulaşabilirler.

 

İlgili kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

 

·         Şahsen başvuru,

 

·         Noter aracılığıyla,

 

·         Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,

 

·         Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinize e-posta göndererek.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

Şahsen Yazılı Başvuru

Konaklar Mah., Akağaç Sok., No:11,

4 LEVENT – BEŞİKTAŞ İSTANBUL / TÜRKİYE

 

Noter

Konaklar Mah., Akağaç Sok., No:11,

4 LEVENT – BEŞİKTAŞ İSTANBUL / TÜRKİYE

 

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

[email protected]

 

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden

………

 

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

 

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgili olarak Şirket tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

I.          İlgili kişinin iletişim bilgileri

 

Ad

:

 

Soyad

:

 

Telefon numarası

:

 

T.C. Kimlik numarası

:

 

E-posta

:

 

Adres

:

 

 

 

 

 

II.           Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz

 

  Müşteri

 

  Ziyaretçi

   Diğer (lütfen belirtiniz): ...................

 

Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:

 

Konu:

 

  Eski Çalışan:

 

  Çalışılan yıllar: ..................

   İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım

 

   Tarih: ..................

 

 

III.          KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

IV.          Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.

 

   Adresime gönderilmesini istiyorum.

   E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

   Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

 

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

 

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Kişisel Veri Sahibinin

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza: